ليست نشريات منتشر شده توسط گروه مهندسين مشاور ره شهر به شرح ذيل مي باشد. توجه فرماييد كه  براي مشاهده نشريات لازم است كه نرم افزار Adobe Acrobat Reader‌ را بر روي دستگاه رايانه خود نصب كرده باشيد. براي مشاهده هر نشريه بر روي آيكون مقابل هر نشريه كليك كنيد. توجه به اين نكته لازم است كه زمان لازم براي باز شدن صفحات نشريات بر اساس حجم هر نشريه و سرعت اتصال به اينترنت شما متفاوت خواهد بود. در ضمن به سادگي ميتوانيد با Right Click كردن بر روي شماره هر نشريه و انتخاب Save Target As اقدام به ذخيره كردن فايلهاي نشريات بر روي رايانه خود نماييد.

 

بولتن‌هاي داخلي ره‌شهر

شرح

تاريخ حجم دريافت

 بولتن‌هاي قديمي ره‌شهر

نيمه اول آذر  1371الي شهريور ماه 1379

4.82 MB

       

نشريات تخصصي بخش‌ها

شرح

تاريخ حجم دريافت
انتخاب محل و نوع سد بر اساس شريط ‌ژئومورفولوژي و ژئولوژي (نشريه تخصصي شماره 1 بخش عمران آب) زمستان 1372

6.11 MB

تحليل منطقه‌اي سيلاب در حوضه‌هاي شمالي تهران (نشريه تخصصي شماره 2 بخش عمران آب) زمستان 1372

2.60 MB

حقيقي در مورد شرکت هاي بزرگ (نشريه تخصصي شماره 1 بخش تحقيق و مطالعات) زمستان 1372

3.81 MB

نمک زدايي و تصفیه آب پيشرفته (آب شيرين کن)

1394

5.68 MB

       

نشريات عمومي

شرح

تاريخ حجم

دريافت

001

 كاربرد جديد شيشه در نماي ساختمان تابستان 1371

1.22 MB

002  پاركينگ مراكز تجاري پائيز 1371

3.64 MB

003  محافظت در مقابل زلزله زمستان 1371

1.36 MB

004  جمع آوري و دفع زباله و مسائل ناشي از آن زمستان 1371

942 KB

005  طرح اسكان سريع زمستان 1371

1.54 MB

006  مجموعه مقالات راجع به ژئوسنتز بهار 1372

2.01 MB

007  مهار آب با آب بهار 1372

805 KB

008  تحول سبز در معماري بهار 1372

1.29 MB

009  رونديابي و مديريت سيلاب بهار 1372 1 MB
010

 مطالعات اقتصادي جهت احداث مراكز خريد

تابستان 1372 12.8 MB
011  نگاهي كوتاه بر طراحي فضاي سبز (تجربيات كشورهاي مختلف) تابستان 1372 19.5 MB
012  بازيافت آب در صنايع شن و ماسه شوئي پائيز 1372 3.37 MB
013  بناهاي چوبي (كنده اي) در ايران و تجربيات كشورهاي ديگر پائيز 1372 4.26 MB
014  نگاهي در مورد طراحي ساختماني بتني پيش ساخته پيش تنيده در مناطق زلزله خيز پائيز 1372 9.06 MB
015  اتوماسيون و بهينه سازي در سيستمهاي توزيع الكتريكي زمستان 1372 2.51 MB
016

 انرژي درياها

زمستان 1372 4.88 MB
017  پاركينگهاي مكانيكي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك بهار 1373 4.27 MB
018  انرژي باد بهار 1373 4.51 MB
019  اصول طراحي ساختمانهاي اداري و بانك ها بهار 1373 5.13 MB
020  انرژي خورشيدي بهار 1373 9.24 MB
021  طراحي مراكز خريد - جلد اول: مطالعات مقدماتي جهت طراحي مراكز خريد تابستان 1373 16.3 MB
022  شهر سالم با آمورتون تابستان 1373 4.32 MB
023  شهر سالم - كاربرد سيستم فتوولتائيك از ميلي وات تا مگا وات تابستان 1373 9.55 MB
024  شهر سالم - اصول طراحي براي افراد داراي كهولت، ناتواني، اختلال، معلوليت تابستان 1373 24.9 MB
025  نسل چهارم نيروگاهها پائيز 1373 3.62 MB
026  بازيافت آب در صنايع نساجي پائيز 1373 3.97 MB
027  مراكز درماني و بيمارستانهاي آينده پائيز 1373 11.7 MB
028 شهر سالم - انبوه سازي (انبوه سازان اسكان) زمستان 1373 8 MB
029 سيستمهاي مديريت بار و مديريت انرژي در شبكه هاي انرژي الكتريكي زمستان 1373 4.08 MB
030

 بازيافت آب - نصفيه پساب صنايع لبني

بهار 1374 7.12 MB
031  شهرسالم - صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست (در ايران و جهان) بهار 1374 7.94 MB
032  صرفه جوئي انرژي در ساختمانهاي مسكوني بهار 1374 8.20 MB
033  شهر سالم - معماري و پرورش فكري كودكان و نوجوانان تابستان 1374 3.84 MB
034  شهر سالم - بازيافت زباله و مصالح ساختماني و نقش آن در حفظ خاك و پاكسازي محيط پائيز 1374 5.19 MB
035  شهر ما كجاست؟ زمستان 1374 6.73 MB
036  حفاظت سواحل درياها و رودخانه ها - معرفي روشهاي سنتي و پيشرفته زمستان 1375 4.58 MB
037  بهينه سازي آموزش عالي - نگاهي كوتاه بر كاركرد نظام آموزشي ايران و جهان زمستان 1375 31 MB
038  استفاده از ژئوگريد در راهها و باند فرودگاهها بهار 1376 6.10 MB
039  اقتصاد گردشگري (جلد اول) زمستان 1376 11.9 MB
040  نگرشهائي نوين به طراحي فضاي باز اداري تابستان 1377 5.13 MB
041  اقتصاد گردشگري - جلد دوم (فصول سوم و چهارم) زمستان 1377 5.34 MB
042  فهرست مطابقه اي عمليات اجرائي جهت تسهيل در امر نظارت پائيز 1378 3.62 MB
043  دانسته هايي در مورد مناطق آزاد ويژه و اقتصادي در جهان پائيز 1378 13 MB
044  هدايت منابع مالي و فني غيردولتي جهت اجراي طرحهاي عمراني زمستان 1378 255 KB
045  پژوهش در تاريخچه، مفهوم وسير تحول شهرسازي و شهر سالم در فرهنگ ايران و اسلام زمستان 1378 306 KB
046  پارك انرژي هاي نو تابستان 1379 194 KB

047

 فضاي باز اداري - مديريت تجهيزات و طراحي داخلي پائيز 1379 321 KB
048  شهرك ترافيكي كودكان زمستان 1379 312 KB
049  فضاي باز اداري - استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري،جداكننده‌ها،قطعات و اتصالات زمستان 1379 326 KB
050  فضاي سبز - مناطق صنعتي - پاركهاي صنعتي تابستان 1380 3.32 MB
051  تنظيم شرايط محيطي - بخش اول: استانداردهاي عملكرد حسي - جلد اول: محيط روشنايي پائيز 1380 240 KB
052  تنظيم شرايط محيطي - بخش اول: استانداردهاي عملكرد حسي - جلد دوم: محيط صوتي و حرارتي پائيز 1380 245 KB
053  منظرسازي - جلد اول: طراحي كاشت زمستان 1380 282 KB
054  منظرسازي - جلد دوم: آبياري و نگهداري منظر زمستان 1380 250 KB
055  تنظيم شرايط محيطي - بخش دوم: سيستمهاي كنترل محيط - جلد اول:توليد و كنترل نور و صدا زمستان 1380  280 KB
056  تنظيم شرايط محيطي - بخش دوم: سيستمهاي كنترل محيط - جلد دوم: توليد و كنترل حرارت زمستان 1380  306 KB
057 منظرسازي - جلد سوم: راهبردهاي تكميلي آراستن مناظر بهار 1381 258 KB
058   تنظيم شرايط محيطي - بخش دوم: سيستمهاي كنترل محيط - جلد سوم: سيستم جامع محيطي تابستان 1381 226 KB
059  شهر سالم - توسعه (كلان شهر تهران) تابستان 1381 380 KB
060  فن آوري اطلاعات (IT)‌ - بخش اول: مفاهيم كلي پائيز 1381 251 KB
061  منظرسازي - جلد چهارم:چمن - روشهاي تكثير و كاشت و نگهداري زمستان 1381 320 KB
062  فن آوري اطلاعات (IT) - بخش دوم: مديريت فن آوري اطلاعات زمستان 1381 367 KB
063  فن آوري اطلاعات (IT) - بخش سوم: تجارت الكترونيكي بهار 1382 345 KB
064  فن آوري اطلاعات (IT) - بخش چهارم:امنيت و تجارت بي سيم تابستان 1382 510 KB
065  ساختمانهاي سبز و پايدار - (شناخت و لزوم ساختمانهاي سبز و پايدار) تابستان 1382 1.37 MB
066  فن آوري اطلاعات (IT) - بخش پنجم: دولت الكترونيكي تابستان 1382 322 KB
067  منظر سازي - جنگلهاي مانگرو (حرا) - بخش اول: كليات پائيز 1382 414 KB

068

 فن آوري اطلاعات (IT) - بخش ششم: بازاريابي الكترونيكي

پائيز 1382

254 KB

069

 فن آوري اطلاعات (IT) - بخش هفتم: شهرداري الكترونيكي

زمستان 1382

345 KB

070

 فن آوري اطلاعات (IT) - بخش هشتم: آموزش الكترونيكي

بهار 1383

301 KB

071

 فن آوري اطلاعات (IT) - بخش نهم: آموزش الكترونيكي (جلد دوم)

تابستان 1383

338 KB

072

 فن آوري اطلاعات (IT) - بخش دهم: سيستمهاي اطلاعات مديريتي ساختمان (مفاهيم و كاربردها)

تابستان 1383

301 KB

073

فن آوري اطلاعات (IT) - بخش يازدهم: دانشگاه الكترونيكي

پاييز 1383

267 KB

074

فن آوري اطلاعات (IT) - بخش دوازدهم: مديريت پرونده هاي الكترونيكي

زمستان 1383

238 KB

075

فن آوري اطلاعات (IT) - بخش سيزدهم: دموكراسي الكترونيكي

زمستان 1383

205 KB

076

فن آوري اطلاعات (IT) - بخش چهاردهم: انتخابات الكترونيكي

زمستان 1383

192 KB

077

فن آوري اطلاعات (IT) - بخش پانزدهم: حقيقت مجازي

تابستان 1384

1.20 MB

078

برگزاري مناقصه هاي دولتي

تابستان 1384

1.41 MB

079

چين دومين مصرف كننده انرژي در جهان

تابستان 1384

550 KB

080

استانداردهاي مديريت پروژه - بخش اول

تابستان 1384

215 KB

081

فن آوري اطلاعات (IT) - بخش شانزدهم: توسعه فن آوري اطلاعات در روستاها (عدالت اجتماعي)

پاييز 1384

234 KB

082

فن آوري اطلاعات (IT) - بخش هفدهم: مديريت ارتباط با مشتريان

پاييز 1384

300 KB

083

استانداردهاي مديريت پروژه - بخش دوم

زمستان 1384

333 KB

084

مهندسي ارزش - بخش اول: اصول، مباني و فرآيندها

زمستان 1384

261 KB

085

استانداردهاي مديريت پروژه - بخش سوم

بهار 1385

422 KB

086

فن آوري اطلاعات - بخش هجدهم: پايتخت الكترونيكي تجلي عدالت اجتماعي

تابستان 1385

401 KB

087

مديريت پروژه - دفتر مديريت پروژه - بخش اول

تابستان 1385

340 KB

088

مديريت پروژه - متدلوژي هاي كنترل پروژه

تابستان 1385

558 KB

089

صنايع انرژي بر - نظريه ها و ديدگاهها

تابستان 1385

2.12 MB

090

آشنايي مقدماتي با ارزيابي محيط زيست

پاييز 1385

476 KB

091

آشنايي با فرآوري‌هاي گازي CNG, LPG و LNG

زمستان 1385

293 KB

092

رهنمون هايي براي توسعه

زمستان 1385

384 KB

093

خبرنامه تحولات  توسعه در خليج فارس (جلد اول)

بهار 1386

1.69 MB

094

متدولوژي مكان يابي صنايع

تابستان 1386

415 KB

095

خبرنامه تحولات توسعه در حوزه خليج فارس (جلد دوم)

تابستان 1386

326 KB

096

خبرنامه تحولات توسعه در حوزه خليج فارس (جلد سوم)

تابستان 1386

335 KB

097

انرژي آفتاب در معماري

پاييز 1386

2.02 MB

098

انرژي زمين گرمايي (مزايا و کاربردها)

پاييز 1386

1.53 MB

099

روند توسعه در خليح فارس

دي 1386

2.53 MB

100 ايران – ترانزيت

بهار 1387

854 KB

101 سوپر جاذب ها (راهي بري گسترش فضي سبز و مقابله با کمبود آب)

تابستان 1387

3.19 MB

102 روند توسعه در خليج فارس (بخش پنجم)

تابستان 1387

1.29 MB

103 روند توسعه در خليج فارس (بخش ششم)

پاييز 1387

912 KB

104 بام سبز

پاييز 1387

19.9 MB

105 سامانه هاي گرمايش شهري

 1387

1.69 MB

106 روند توسعه در خليج فارس و دريي عمان (بخش هفتم)

بهار 1388

2.34 MB

107 بحران جهاني و چشم انداز ينده

بهار 1388

3.66 MB

108 حمل و نقل همگاني

بهار 1388

2.05 MB

109 نانو فناوري ايمن (فرصت‌ها و چالش‌ها)

تابستان 1388

2.71 MB

110 از شهر فرودگاهي تا منطقه فرودگاهي

تابستان 1388

2.49 MB

111 از شهر فرودگاهي تا منطقه فرودگاهي (بخش دوم)

پاييز 1388

3.41 MB

112 بندر خشك

پاييز 1388

3.72 MB

113 شرق ايران - خواستگاه توسعه ترانزيت منطقه‌اي

پاييز 1388

18 MB

114 صنعتي سازي ساختمان گامي بلند براي تأمين مسكن مردم

زمستان 1388

1.7 MB

115 اصلاح الگوي مصرف - مديريت هوشمند خوردگي، حفاظت كاتديك، حفظ ثروت ملي

بهار 1389

18.5 MB

116 بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها

بهار 1389

8 MB

117 اکو هتل، حرکتی جهانی به سوی گردشگری پایدار

تابستان 1389

6.21 MB

118 فتوولتاييک تلفيقی، انرژی در کالبد معماری

تابستان 1389

14.5 MB

119 اصلاح الگوی استقرار جمعيت، گامی به سوی توسعه پايدار

پاييز 1389

34.9 MB

120 نانوفناوری در معماری

زمستان 1389

18.2 MB

121 مدیریت حمل بار گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی کشور

زمستان 1389

7.76 MB

122 بازار مسافر هوايي بين المللی گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی

زمستان 1389

193 MB

123 نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان

بهار 1390

71 MB

124 شهر فرودگاهی بستر توسعه گردشگری، گامی بلند در جهت توسعه پايدار اقتصاد کشور

بهار 1390

14 MB

125 ارايه ضوابط و پيشنهادات طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختلال و معلوليت در بخش زميني فرودگاه

بهار 1390

25.5 MB

126 نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان ( نور روز در معماری )

تابستان 1390

12 MB

127 شهر فرودگاهی بستر توسعه تجارت، چشم انداز تجارت جهانی، چالش ها و فرصت های ايران

تابستان 1390

5.87 MB

128 توسعه صنايع نوين، گامي بلند در جهت توسعه اقتصادی کشور - شهر فرودگاهی بستری مناسب برای استقرار صنايع نوين

تابستان 1390

3.63 MB

129 نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان (انرژی باد در معماری)

تابستان 1390

5 MB

130 روند خصوصی سازی فرودگاه ها در جهان

پاييز 1390

6 MB

131 شهر فرودگاهی بستری مناسب برای توسعه ورزش ملی و بین المللی (شهر ورزشی)

پاييز 1390

42 MB

132 معرفي پاک کننده​هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست

بهار 1391

5.29 MB

133 معرفي پاک کننده​هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست (بخش دوم)

بهار 1391

6.62 MB

134 معرفي پاک کننده​هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست (بخش سوم)

تابستان 1391

11.04 MB

135 شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه صنايع دستي

تابستان 1391

7.21 MB

136 خطا‌هاي انساني؟ حوادث سازماني!

تابستان 1391

6 MB

137 سيرتحول برنامه‌ريزي اقتصاد فضايي

پاييز 1391

9 MB

138 نقش دلار آمريکا در اقتصاد جهاني ، گنج​هاي پنهان 30 تريليون دلاري آسيا

زمستان 1391

3.7 MB

139 بام سبز، گامي بلند در جهت توسعه‌ي پايدار

بهار 1392

5.17 MB

140 نوآوري براي تأسيسات پايانه فرودگاه  (بخش اول)

تابستان 1392

5.55 MB

141 نوآوري براي تأسيسات پايانه فرودگاه  (بخش دوم)

پاييز 1392

6 MB

142 چالش فراروی ایران در عرصه انرژی:  توسعه بهره برداری از منابع نفت و گاز شیل

پاييز 1392

4.90 MB

143 نوآوري براي تأسيسات پايانه فرودگاه  (بخش سوم)

زمستان 1392

4.33 MB

144 کشورهای مستقل هم سود - نگاهی به دگرگونی های جغرافیایی سیاسی / اقتصادی منطقه

بهار 1393

5.12 MB

145 نگاهی به معماری دیجیتال و نقش ربات در ساخت و ساز و معماری

بهار 1393

6.77 MB

146 نظام رگولاتوری (Regulatory System)  - نظام تنظیم و حفظ منافع و مصالح ملی

تابستان 1393

4.20 MB

147 بام سبز در طراحی منظر پايدار

پاييز 1393

24 MB

148 بام سبز در طراحی منظر پايدار (2)

زمستان 1393

10 MB

149 بام سبز در طراحی منظر پايدار (3)

زمستان 1393

40 MB

150 مشارکت عمومي - خصوصي در توسعه زيرساخت​ها

تابستان 1394

3.55 MB

151 پايداری در مديريت پروژه

پاييز 1394

9 MB

152 حرکت به سوی ساختمان های صفر انرژی

بهار 1395

5.44 MB

153 شهر هوشمند

زمستان 1397

2.97 MB

154 راهنمای توسعه بلاک چین برای کسب و کار

زمستان 1398

1 MB

155 راهكارهاي مديريت كسب و كار در شرايط بحران كرونا

بهار 1399

1.5 MB

156 طراحی برای هماهنگی با دنیای در حال تغییر

تابستان 1399

9.3 MB

157 طراحی برای هماهنگی با دنیای در حال تغییر (دفتر دوم)

تابستان 1399

5.7 MB

158 آينده نگري در طراحي شهري

زمستان 1399

1.5 MB

159 استراتژي هاي طراحي شهري در دوران پسا كرونا (دفتر دوم)

بهار 1400

1.4 MB

کتاب

شرح

تاريخ حجم

دريافت

001  آشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع

بهار 1389

14.9 MB

002 شهرهای فرودگاهی قرن 21

تابستان 1390

86.2 MB

003 منظرسازي پايدار برای همه

پاييز 1390

8.53 MB

004 چهل حدیث

پاييز 1390

52.8 MB

005 شهرهاي فرودگاهي جهان

پاييز 1391

15 MB

006 هفت قانون طراحی شهری پایدار

تابستان 1392

22.2 MB

007 طراحي و برنامه ريزي و ساخت هتل

زمستان 1392

50 MB

008 سازه های آبی - جلد اول (قسمت اول)  

17 MB

008 سازه های آبی - جلد اول (قسمت دوم)  

17 MB

008 سازه های آبی - جلد اول (قسمت سوم)  

29 MB

008 سازه های آبی - جلد دوم (قسمت اول)  

41 MB

008 سازه های آبی - جلد دوم (قسمت دوم)  

24 MB

008 سازه های آبی - جلد دوم (قسمت سوم)  

26 MB

009 با گياهان آب را تصفيه کنيم  

1.78 MB

010 یک راهنمایی ضروری برای سیاست‌گذاران  

2.34 MB

011 آینده شغل ها  

2.04 MB

012 رگولاتوري عملكرد شركت‌هاي خدمات عمومي  

2.69 MB

013 دورنماي كسب و كار جهاني 2016-2020

پاييز 1395

1.82 MB